контакт

EKSPOGRUPA d.o.o,
Tomšičeva 3
SI 1000 LJUBLJANA

GSM:+386 (0) 31312 914
TEL.:+386 (0) 5905 1410

FAX: +386 (0) 5905 1411
E-mail:miha.cebulj@messe-berlin.si

 

Миха Чебуљ, директор

 

 
 
 
 

 

Контактирајте не преку мрежниот образец и во најкусо можен рок ќе ви одговориме.

Полињата означени со * се обврзни!

 

 
 
I AGREE

Website uses cookies to improve the functioning

By using  this site, you agree to our use of cookies, which are designed to improve your user experience on our website.  More about cookies.