Bautec 16.02.2016-19.02.2016

BAUTEC станал еден од водечки меѓународни саеми на градежништво

2014: 520 изложувачи од 20 држави,

            37.000 деловни посетители


BAUTEC спаѓа меѓу најважните меѓународни саеми од подрачје на градежништво.

Саемот се развил во еден помеѓу водечките германски градежни саеми и е наменет на стручна публика и на посетителите, кои се заинтересирани за изградба и модернизација на зградите.

Саемот  BAUTEC ги покрива следните подрачја: градежна механизација, градежен материјал, дрвна индустрија, покрови, фасади, климатизациска и санитарна техника, безбедност, противпожарна заштита, итн.

Целни групи на посетители:

Архитекти, планери и инжињери, стручна трговија и занаети, градежници, градежни претпријатија, инвеститори, сопственици на куќи и на станови, закупувачи и сите други посетители, кои ги интересира градежништвото и ревитализација.

 

Ulaznice možene po najpovoljnijim cijenama naručiti kod predstavništva MESSE BERLIN u Sloveniji:

EKSPOGRUPA d.o.o. ; mob.: 031 312 914; miha.cebulj@messe-berlin.si

DNEVNA ULAZNICA: 10€ (on-line 12€,na kasi 16€ )

PERMANENTNA ULAZNICA:14€ (on-line 15€,na kasi 20€ )

 

 

 

 
 
 
I AGREE

Website uses cookies to improve the functioning

By using  this site, you agree to our use of cookies, which are designed to improve your user experience on our website.  More about cookies.